MILOTICE '24

 
 

Folklorní festival v Miloticích oslavil v roce 2022 již 50 let od svého vzniku. Jedná se tedy o jakousi stálici na domácí folklorní scéně. Svou velikostí nepatří mezi ty nejvýznamnější, avšak svým dosahem je unikátní. Mapuje téměř výhradně oblast jižního a severního Kyjovska spolu s historicky přidruženým Ždánickem.

Národopisný festival kyjovského Dolňácka v Miloticích, jak zní jeho celý správný název, dává příležitost vyniknout tanečním, instrumentálním a pěveckým interpretům lidových písní a tanců všech věkových kategorií. Kromě vystoupení souborů, sborů a muzik je festival protkán vzpomínkovými a naučnými pořady, hravými a tvořivými dílničkami v lidovém duchu, snaží se strhnout další jedince do řad obdivovatelů lidové kultury. Důraz je kladen na správnost použití lidového oděvu – kroje, citlivé zacházení s lidovou písní a autenticitu tamních prvků lidového tance.

Z jednoho nedělního odpoledne se festival postupem času rozrostl až do třídenního maratonu. Nejprve „vyplňoval“ tři po sobě jdoucí roky v čtyřletém cyklu konání festivalu Slovácký rok v Kyjově. V posledních letech je festival v Miloticích konán pravidelně jednou za dva roky vždy začátkem srpna od pátku do neděle. Tento rok bude výjimečný svým rozsahem. Abychom vše stihli zrealizovat, rozšířili jsme festivalové dny ještě o čtvrtek. Termín je tedy stanoven na 1. – 4. srpna 2024.

 

Program festivalu v tomto roce bude zahájen netradičně ve čtvrtek v kostele v Miloticích koncertem lidové hudby s duchovní tématikou. Poté bude před kostelem v parku na návsi probíhat výstava reprodukcí dochovaných fotografií lidového oděvu od Josefa Klvani, etnografa, přírodovědce a prvního ředitele gymnázia v Kyjově. K tomu až do nočních hodin zahraje cimbálová muzika.

 

V páteční podvečer se s dalším programem přesuneme do přírodního amfiteátru umístěného v nedaleké osadě vinných sklepů Šidleny. První pořad bude patřit domácím. V historií protkaném pořadu se představí účinkující z Milotic a nejbližšího okolí. Následovat bude hudební klenotnice věnovaná tentokrát významné rodinné muzice slavící v tomto roce jubileum – 60 let od založení. Varmužova cimbálová muzika se představí s mnoha hosty, muzikanty, zpěváky i tanečníky, kteří kapelou prošli, nebo s ní během let jejího působení spolupracovali.
Závěrečný páteční pořad bude věnován soutěžnímu klání. Soutěžit se bude v tanci typickém pro region Kyjovska zvaném skočná. „MISTR SKOKAN MILOCKÝ“ je titul, kterým se bude pyšnit nejlepší tanečník, zpěvák ale také největší znalec písní k tomuto tanci. Nezávisle na pořadech na pódiu bude mezi sklepy vyhrávat cimbálová muzika k taneční lidové zábavě doplněné ochutnávkou regionálních vín ve festivalovém vinném baru.

 

Sobotu zahájí dětští muzikanti, zpěváci a tanečníci, kterým bude patřit přírodní amfiteátr v Šidlenách už od pozdních odpoledních hodin. Navazovat bude jubilejní pořad další významné regionální cimbálové muziky Hudci z Kyjova věnovaný 30 letům od jejího založení. Ještě, než na pódiu začne hlavní taneční pořad, mohou se na tanečním parketě mezi sklepy návštěvníci Šidlen při lekcích lidového tance lecčemu přiučit, protáhnout si tělo, či se jen jako diváci pobavit. Rukodělné dílničky budou připraveny především pro děti, pro ostatní pak budou k dispozici řemeslníci a prodejci na tradičním festivalovém jarmarku. Hlavní roli následujícího pořadu hraje kroj. Lehce výchovnou formou zpracovaný pořad se zabývá typickým místním lidovým oděvem, jeho variantami, způsoby jeho užití při konkrétních příležitostech, regionální čistotou a důsledností jeho ustrojení. Po skončení zavládne v amfiteátru opět soutěžní atmosféra. Vzduchem budou svištět motyky a na plné obrátky se rozjedou tragače naložené hnojem. I takové disciplíny lze očekávat při festivalové OlinPijádě, s nadsázkou a humorem pojatém soutěžení v lidovém duchu v netradičních disciplínách. Pro konzervativnější publikum bude mezi sklepy připraven hudební noční pořad s názvem nokturno. Tématem bude lidová píseň. Kdo byl asi jejím autorem, co chtěl písní – textem a melodií vyjádřit, jak bychom ji měli interpretovat v dnešní době? Taneční zábava mezi sklepy bude probíhat nezávisle na pořadech až do ranních hodin.

 

V neděli se přesuneme do zámecké zahrady. Čekají nás dětské dílničky, jarmark, dobové kolotoče, divadýlko a další atrakce zejména pro rodiny s dětmi. V zámecké oranžerii bude k nahlédnutí výstava krojů od místního sběratele tohoto lidového oděvu. Na pódiu v zámecké zahradě se vystřídají cimbálová muzika Hantál z nedalekých Vacenovic oslavující tento rok 30 let od založení a lidový zpěvák Vašek Horák s úctyhodným životním jubileem 80 let.

Mezi nedělními pořady v zámku dostane prostor také slavnostní vyhlášení vítěze a udělení titulu Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje pro rok 2024. Poté budou mít hlavní slovo mužské a ženské sbory tentokrát doplněné „vysloužilými tanečníky“. Mezi tím bude v parku prostor k diskusnímu semináři na téma nočního pořadu z předešlého dne. Nejen hosté sobotního nokturna dostanou opět příležitost se k tématu vzniku a interpretace lidové písně vyjádřit tentokrát však více slovem než písní.

Nedělní program završí jediný zahraniční host festivalu. Nyní jím bude na Slovensku již legendární Ľudová hudba Stana Baláža z Raslavic s dívčím pěveckým triem Krasotky. Tímto se uzavřou pomyslné festivalové brány pro rok 2024.

>>> MINULÝ ROČNÍK FESTIVALU - MILOTICE '22

 

PROGRAM

 
 
ČTVRTEK 1. SRPNA
 

18.30, Kostel Všech svatých, Milotice

PÍSNĚ DUCHOVNÍ

autor: Eliška Dřevěná


Koncert lidových písní s lyturgickými texty.

 

20.00, park před kostelem, Milotice

ZA SVITU LUNY

autor: Michaela Zálešáková


Noční výstava velkoformátových reprodukcí fotografií Josefa Klvani v prostředí parku podbarvená lidovými písněmi v podání cimbálové muziky...

 
 
PÁTEK 2. SRPNA
 

19.30, přírodní amfiteátr v Šidlenách –⁠ Milotice (pódium)

VŠICHNI NA SCÉNU!

autor: Michael Strýček


Slavnostní zahájení festivalu.
slovem provází:
Martin Rezek

 

19.30, areál sklepů Šidleny –⁠ Milotice ("Na špici" a v amfiteátru)

LABUŽNICKÝ JARMARK

autor: Michaela Zálešáková


Tradiční speciality od lokálních vinařů, farmářů a jiných výrobců.

 

20.00, přírodní amfiteátr v Šidlenách –⁠ Milotice (pódium)

PANSTVÍ MILOCKÉ

autor: Zdeněk Harca


Pořad věnovaný historickým momentům a významným místům milockého panství.

 

21.15, přírodní amfiteátr v Šidlenách –⁠ Milotice (pódium)

VARMUŽI

autor: Petr Varmuža


Hudební klenotnice. Jedním z největších folklorních klenotů regionu je zajisté rodinná Varmužova cimbálová muzika, která v tomto roce slaví 60 let od svého založení. Přijďte spolu s hosty, rodinnými příslušníky a bývalými členy muziky také oslavit toto jedinečné jubileum do Milotic.

 

23.00, přírodní amfiteátr v Šidlenách –⁠ Milotice (pódium)

MISTR SKOKAN MILOCKÝ

autor: Jaroslav Grufík


Světový maraton ve zpěvu kyjovské skočné. Zájemci o účast v soutěžním klání se mohou hlásit do 31. 7. 2024 prostřednictvím emailu: skokan@festivalmilotice.cz. V textu emailu uveďte celé jméno soutěžícího.
Po skončení soutěže následuje beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Friška z Kyjova.

Před dvěma lety se skokanem 34. ročníku NF Milotice stal Vojtěch Půček.
 

21.00, areál sklepů Šidleny –⁠ Milotice ("U studny na Hlavní")

HREJ TO V DUR!

odp. osoba: Martin Marada


Taneční zábava mezi sklepy s Cimbálovou muzikou DUR.

 
 
SOBOTA 3. SRPNA
 

16.00, areál sklepů Šidleny –⁠ Milotice ("Na špici")

DÍLNIČKY PRO DĚTI

autor: Martina Kořínková


Tvořivé aktivity v lidovém duchu.

 

16.00, areál sklepů Šidleny –⁠ Milotice ("Na špici" a v amfiteátru)

LABUŽNICKÝ JARMARK

autor: Michaela Zálešáková


Pokračování pátečních tradičních specialit.


 

18.00, přírodní amfiteátr v Šidlenách –⁠ Milotice (pódium)

DĚTI

autor: Barbora Kafková


Vystoupení dětských souborů a muzik.

 

19.30, areál sklepů Šidleny –⁠ Milotice

HUDCI, MILÍ HUDCI

autoři: Michael Strýček


30 let s cimbálovou muzikou Hudci z Kyjova. Jubilejní koncert regionální kapely s jejími hosty a sólisty.
slovem provází: Karel Hegner


 

20.30, přírodní amfiteátr v Šidlenách –⁠ Milotice (pódium)

KROJ

autor: Markéta Vašulková

Paleta krojových variant kyjovska v hlavním tanečním pořadu festivalu.

 

22.30, areál sklepů Šidleny – Milotice ("Náměstíčko")

POSELSTVÍ V PÍSNI

autor: Vlastimil Ondra


Co je ukryto v písni, její smysl, symbolika, jak k ní přistupovat? Vzácní hosté a interpeti Vlastika Ondry se svými písňovými klenoty.

 

22.30, přírodní amfiteátr v Šidlenách –⁠ Milotice

OLIN-PIJÁDA (UŽ ZASE) PŘI MĚSÍČKU

autoři: Adam Neduchal a Vojtěch Grufík


Festivalové klání v tradičních a mnoha lety prověřených soutěžních disciplínách.
soutěžní zápas komentuje: Filip Chlud


 


23.45, areál sklepů Šidleny –⁠ Milotice ("U studny na Hlavní")

SVŮJ ŠIRÚCH ODHAZUJI V DÁLI...

odp. osoba: Vojtěch Půček


Taneční zábava mezi sklepy s Cimbálovou muzikou Širúch.


NEDĚLE 4. SRPNA - připravuje se...
 

10.00, kostel –⁠ Milotice

FESTIVALOVÁ MŠE SVATÁ

mši slouží: P. Pavel Kaška

 

13.00, zahrada st. zámku⁠ Milotice

DĚTSKÉ OPOLEDNE NA ZÁMKU

autor: Martina Kořínková


DÍLNIČKY PRO DĚTI, HRY, HUDEBNÍ A TANEČNÍ WORKSHOPY, ATRAKCE
Milé děti, nechte maminky a tatínky vybrat si z bohaté folklorní zábavy, kterou zámecká zahrada nabízi a pojďte si za námi hrát, tvořit a soutěžit. Ve 14.30 a v 15.30 na vás, milé děti, bude připraven neskutečný Vlastik Ondra se svým hudebním workshopem. Kdo ho znáte, jistě mi dáte za pravdu, že je na co se těšit!

V dílničkách s námi můžete vyrobit ozdobu ze skořápky, ozdobit ornamenty kapesníček, ušít malou kabelku a ozdobit výšivkou, vyrobit šperk nebo odznak vypalováním, naučit se papírové růžičky či vymalovat folklorní omalovánky. Budeme hrát také různé hry a ještě i soutězit.
Těšíme se na vás!

Vlastik Ondra a jeho workshop na NF Milotice'22


 

13.00, zahrada st. zámku⁠ Milotice

JARMARK ŘEMESEL

autor: Michaela Zálešáková


Tradiční jarmark řemesel a produktů v zámecké zahradě při nedělní části festivalu. Na jarmarku můžete koupit moravské originální ručně vyráběné výrobky, kuchařské a hospodářské produkty a předměty s folklorní tematikou. Můžete také shlédnout ukázky tradičních řemesel a některé z nich si také můžete sami vyzkoušet vyrobit. Na jarmarku se setkáte i s řadou oceněných řemeslníků titulem Mistr tradiční rukodělné výroby jihomoravského kraje a Nositel tradice ČR. Pojďme společně tvořit a užít si neopakovatelnou atmosféru!


 

13.30, zahrada st. zámku⁠ Milotice


ROZKVETLÁ ZAHRADA

autor: Michaela Zálešáková
spolupráce: Petra Blahůšková, Martina Horká, Adéla Mrkůsová, Lucie Ondříšková


Po dvanácti letech zavítá do milotské zámecké zahrady opět přehlídka krojů. K výročí letošního festivalu jsme vybrali ukázku obřadního oděvu reprezentující svatební den, který vám rádi představíme v různých variantách z různých koutů Kyjovska. V několika zastaveních vás seznámíme se svatebními oděvy z obcí Milotic, Vracova, Vacenovic, Kostelce, Čeložnic a Šardic. Jednotlivé zastavení představují určitou část svatebního dne se svými specifiky a odlišnosti v nošeném oděvu. Během celého programu můžete procházet mezi účinkujícími, kochat se jejich překrásnými kroji a rozprávět se s představiteli nevěst, ženichů, družeb a ostatních svatebčanů nejen o jejich lidovém oděvu.

účinkují:
Cimbálová muzika Hantál z Vacenovic | vedoucí: Miroslav Blahušek

a krojové skupiny:
Jihokyjovský kroj (Milotice) | v domě nevěstině
Vracovský kroj (Vracov) | svatební obřad v kostele
Jihokyjovský kroj (Vacenovice) | cesta z kostela, zatahování
Mutěnsko-hovoranský kroj (Šardice) | svatební hostina
Severokyjovský kroj (Kostelec, Čeložnice) | čepení nevěsty


slovem provází: Jana Jelínková


 

13.45, oranžerie st. zámku⁠ Milotice

50 LET FESTIVALU

autor: František Synek


Výstava věnovaná uplynulým 50 letům Národopisného festivalu v Miloticích. Výstava začíná v 13.45 vernisáží s autorem. Na úvod zahraje Cimbálová muzika Třaslavica (prim: Petr Šrahulek ml. a Vít Gerych, vedoucí: Petra Přibylová)

 

13.45, oranžerie st. zámku⁠ Milotice

KROJE!

autor: Ladislav Lunga


Výstava krojových součástí z Milotic v průběhu 20. století.

 

14.00, zahrada st. zámku⁠ Milotice

ZAHRAJ NĚ, HUDEČKU!

odp. osoby: Lucie Budíková, Michaela Zálešáková


Koncert dětských muzik

účinkují:
Cimbálová muzika Jablúčko z Kyjova | prim: prim Matěj Michalčík
Cimbálová muzika Třaslavica z Milotic | prim: Petr Šrahulek ml. a Vít Gerych, vedoucí: Petra Přibylová

 

14.45, zahrada st. zámku⁠ Milotice

UDÍLENÍ TITULŮ MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

odp. osoby: Michaela Zálešáková, Iva Kopaničová


Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje je prestižní krajské ocenění, které je udíleno v oblastech tradičních řemesel, lidem následujícím tradiční postupy, užívajícím původní materiály a dokonale ovládajícím své techniky. Tito lidé jsou poklady naší kulturu a tímto titulem jim vzdáváme hold a děkujeme jim za jejich celoživotní snahy o zachovávání a rozšiřování jejich umu. V letošním roce máme tu čest být vybraným festivalem, na kterém se ocenění udělí. Přijďte se podívat na udílení cen, potleskem podpořit naše nové Mistry a dozvědět se co je „vozová sedlařina“, kde se vyrábí „vrapenné fěrtochy“ a nakouknou pod pokličku čarovnému „modrotisku.“

účinkují:
Cimbálová muzika Jablúčko z Kyjova | prim: Matěj Michalčík
a ocenění mistři

 

15.15, zahrada st. zámku⁠ Milotice

AJ DYŽ NÁM JE PADESÁT, FURT SME MLADÍ

autor: Petr Kostiha


Ženské a mužské sbory Kyjovska

účinkují:
Mužský sbor Milotice
Mužský sbor Svatobořice-Mistřín
Slovácký mužský pěvecký sbor Ratíškovice
Mužský sbor Kyjov
Ženský sbor Korulice (Milotice)
Ženský sbor Rezedky (Svatobořice-Mistřín)
Sboreček z Dubňan
Ženský sbor Tragačnice (Kyjov)
Cimbálova muzika z Milotic
| prim: Petr Šrahulek

 

16.30, zahrada st. zámku⁠ Milotice

KŘEST KNIHY K 50. VÝROČÍ FESTIVALU

odp. osoba: František Synek


Uvedení nové publikace vydané k 50 letům od založení festivalu

 

16.45, zahrada st. zámku⁠ Milotice

MAMO, TATO, DO TANCA!

autor: Dušan Janovský


Sice jsme už odrostlí, ale tančit a zpívat nás furt baví. Tož dondite si s nama užit závěr festivalu. Mamo, tato, do tanca!

účinkují:
Slovácký krúžek Milotice | vedoucí: Anna Smoláková
Národopisný soubor Starší Dúbrava z Dubňan | vedoucí: Magdaléna Ottová
Vyslúžilci z Kyjova | vedoucí: Blažena Sedlářová
Taneční složka Pajtáši Slováckého souboru Kyjov | vedoucí: Dušan Janovský
Cimbálova muzika z Milotic | prim: Petr Šrahulek
Cimbálová muzika Dúbrava | prim: Zbyněk Šindar
Cimbálová muzika Jablúčko | prim: Matěj Michalčík


pořadem provází: Pavel Růžička


 

18.00, zahrada st. zámku⁠ Milotice

MÚDRA STAŘEČKA PAGÁČA

autor, režie a scénář: Renáta Lopraisová


Na motivy povídek Zdeňka Galušky

účinkují:
divadelní spolek ochotníků NEJENXMÍCHU

VSTUPNÉ

Prodej vstupenek proběhne na místě v den konání akce (u vstupu do amfiteátru v Šidlenách nebo do zámecké záhrady).
 

PÁTEK
dospělá jednodenní 250,- Kč
zlevněná* jednodenní 190,- Kč
 
SOBOTA
dospělá jednodenní 270,- Kč
zlevněná* jednodenní 210,- Kč
 
NEDĚLE
dospělá jednodenní 270,- Kč
zlevněná* jednodenní 210,- Kč

*Zlevněné vstupné se týká studentů s platnou ISIC kartou či jiným dokladem o studiu, důchodců a držitelů průkazu ZTP. Děti do 15 let mají vstup zdarma.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 7. 2024 v zámecké konírně a na OÚ Milotice, končí 31. 7. 2024. Do předprodeje bude zařazena pouze celofestivalová vstupenka pro jednotlivce za jednotnou cenu 560,- Kč.


UBYTOVÁNÍ

HOTEL VINOHRAD

Šidleny 588
696 05 Milotice
kontakt: Z. Vávra
tel.: 777 722 595

BUKOVANSKÝ MLÝN

Bukovany 70
696 31 Bukovany
kontakt: recepce
tel.:518 618 011

PENZION U ZÁMKU

Zámecká 120
696 05 Milotice
kontakt: M. Běhulová
tel.: 728 037 845

SVATOBORSKÝ SKLÍPEK

Pod Sokolovnou 1185
696 04 Svat. - Mistřín
kontakt: M. Dufková
tel.: 604 452 983

HOTEL CLUB

Komenského 596
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 614 313

PENZION RÉGIO

Palackého 205/6
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 307 728

HOTEL LIDOVÝ DŮM

Náměstí Svobody 310
696 81 Bzenec
kontakt: recepce
tel.: 515 534 790

HOTEL PANON

Koupelní 4
695 22 Hodonín
kontakt: recepce
tel.: 518 341 243

HOTEL KRYSTAL

Pančava 49
95 01 Hodonín
kontakt: recepce
tel.: 518 391 311

TRIFIN

Komenského 606
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 611 517

STANOVÉ MĚSTEČKO

Šidleny
696 05 Milotice
kontakt: Lenka Knotková
tel.: 724 760 296

AKREDITACE

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ AKREDITACE
-    o akreditaci mohou žádat pouze publikující novináři, fotografové, TV redaktoři, rozhlasoví redaktoři, rozhlasové štáby, internetoví redaktoři, korespondenti tiskových agentur a zástupci firem a institucí uvedených mezi partnery festivalu
-    novinářský průkaz nenahrazuje splnění výše uvedených podmínek k získání akreditace
-    žádosti o akreditaci probíhají do 2. srpna 2022, po tomto datu již není možné o akreditaci žádat
-    akreditace je zdarma
-    udělení akreditace si před příjezdem na festival zkontrolujte zde na stránkách v této sekci
-    festival si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, o neudělení akreditace budete včas informováni
-    festival si vyhrazuje právo ke kontrole všech pořízených a zveřejňovaných foto, audio a video záznamů a k jejich posouzení, zda smí být veřejně použity
-    akreditace je nepřenosná
-    akreditace Vám zajišťuje volný vstup do festivalových prostor vyznačených jako V.I.P, do zóny pro účinkující a personál a do dalších míst specifikovaných ve smlouvě
-    akreditovaný pracovník má nárok na 1 další třídenní vstupenku zdarma (pro doprovodnou osobu) a na přístup k informačním materiálům (specifikace ve smlouvě)

Vít Raiskub
tel: 724 959 565
mail: vitek.raiskub@seznam.cz

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVNÍKŮ A INSTITUCÍ PRO FESTIVAL MILOTICE 2022
Zvuk, projekce, světla, záznam: Bsound
Foto: Richard Smolák, Pavel Jurečka

ARCHIV
PARTNEŘI A ZÁŠTITA
JMK MŽPČR SWIETELSKY FLORSTYL STAMOS TONSTUDIO
ČESKÝ ROZHLAS BRNO ČESKÝ ROZHLAS BRNO ČESKÝ ROZHLAS BRNO RÁDIO JIH PROGLASzáštitu nad letošním rošníkem festivalu převzali:

Ing. Bc. Anna Hubáčková | Ministryně životního prostředí ČR a senátorka Parlamentu ČR
Mgr. Jan Grolich | Hejtman Jihomoravského kraje

TVŮRČÍ A ORGANIZAČNÍ TÝM

Radek Šeďa

starosta obce Milotice

Michael Strýček

programový vedoucí, autor pořadu, design

Zdeněk Harca

autor pořadu

Petr Varmuža

autor pořadu

Barbora Kafková

autorka pořadu

Markéta Vašulková

autorka pořadu

Vlastik Ondra

autor pořadu

Dušan Janovský

autor pořadu

Petr Kostiha

autor pořadu

Michaela Zálešáková

jarmark

Martina Kořínková

autorka pořadu

Stano Baláž

autor pořadu

Lenka Knotková

organizační a technické zajištění, prodej vstupenek, služby pro účinkující

Jaroslav Grufík

technické zajištění

Radek Kundrata

technické zajištění

Vít Raiskub

akreditace, kontakt s médii

Jaroslav Panák

IT podpora

Richard Smolák

fotograf

Pavel Jurečka

fotograf

Linda

Chief Executive

Kde nás najdete

Areál ŠidlenyZeptejte se nás

 


vstupenky, informace:
Lenka Knotková
724 760 296
kultura@milotice.cz
program, informace:
Michael Strýček
776 664 483
info@festivalmilotice.cz
jarmark:
Michaela Zálešáková
775 143 017
jarmark@festivalmilotice.cz
média, akreditace:
Vít Raiskub
724 959 565
vitek.raiskub@seznam.cz

Festival Milotice
Obec Milotice
Školní 72, 69605 Milotice
IČ: 00285111,D IČ: CZ00285111